سوزن انژکتور طوسی پراید

520,000 تومان

وظیفه سوزن انژکتور طوسی پراید، پاشش سوخت به صورت پودری در محفظه احتراق خودرو است.

سوزن انژکتور طوسی پراید
سوزن انژکتور طوسی پراید