آنتن مغزی سمند

220,000 تومان

در واقع اگر آنتن برای جمع‌آوری اطلاعات میدان الکتریکی طراحی شده است، باید از میله و صفحه‌هایی تخت ساخته شود و اگر آنتن برای جمع‌آوری اطلاعات میدان مغناطیسی طراحی شده، باید از حلقه‌هایی از سیم در ساخت آن استفاده شود.

 

مغزی آنتن سمند
آنتن مغزی سمند