پمپ شیشه شور پژو 206 دولول

135,000 تومان

وظیفه پمپ شیشه شور پژو 206 دولول، ارسال آب یا مایع شیشه شور از مخزن به سمت شیشه اتومبیل است.

پمپ شیشه شور 206دولول
پمپ شیشه شور پژو 206 دولول