یونیت قفل مرکزی پراید قدیم

170,000 تومان

عملکرد یونیت قفل مرکزی پراید قدیم، به این صورت است که وقتی اهرم قفل درب راننده به‌ سمت پایین فشرده شود،

یونیت قفل مرکزی پراید قدیم
یونیت قفل مرکزی پراید قدیم