یونیت قفل مرکزی پراید جدید

182,880 تومان

یونیت قفل مرکزی پراید جدید، وظیفه مدیریت قفل و باز درب‌های ماشین را بر عهده دارد. این مدار دارای یک واحد کنترل الکترونیکی است که قفل یا باز کردن سایر درب‌های خودرو را انجام می‌دهد.

یونیت قفل مرکزی پراید جدید
یونیت قفل مرکزی پراید جدید