کابل باطری به باطری 800 آمپر

307,200 تومان

هنگامی که باطری اتومبیل به اصطلاح د-شارژ می‌شود، می‌توان با کابل باطری به باطری 800 آمپر، باطری خودرو را به  باطری خودرو دیگر وصل کرد، با این اقدام ماشین دوباره روشن می‌شود.

کابل باطری به باطری
کابل باطری به باطری 800 آمپر