چهار شاخ گاردون پیکان

210,000 تومان

گاردون پیکان، برای خنثی کردن ارتعاشات جانبی خودرو مورد استفاده قرار گرفته و یکی از قطعات موجود در مجموعه میل گاردان است.

چهار شاخ گاردون پیکان
چهار شاخ گاردون پیکان