چراغ خطر روي صندوق آریزو 5

1,300,000 تومان4,000,000 تومان

چراغ روي صندوق آریزو 5 که در اصطلاح به آن چراغ عقب یا چراغ خطر نیز می‌گویند، از جمله قطعات هشدار دهنده در خودروی آریزو 5 است.

چراغ خطر روي صندوق آریزو 5
چراغ خطر روي صندوق آریزو 5
1,300,000 تومان4,000,000 تومان انتخاب تنظیمات