پمپ بنزین بیرون باک

1,090,000 تومان

پمپ بنزین بیرون باک پیکان انژکتور، عملکردی مشابه پمپ‌های داخل باک دارد. درواقع در این نوع پمپ، بنزین پس از عبور از یک صافی وارد پمپ شده و به سمت انژکتورها فرستاده می‌شود.

پمپ بنزین بیرون باک
پمپ بنزین بیرون باک