وایر شمع ال 90 مدل برو

140,000 تومان

وایر شمع ال 90 مدل برو، وظیفه انتقال جرقه از سیستم توزیع کننده و به شمع‌های ماشین را بر عهده دارد.

وایر شمع ال 90 مدل برو
وایر شمع ال 90 مدل برو