مپ پیکان

450,000 تومان

مپ پیکان، نوعی سنسور است که در سیستم کنترل الکترونیکی موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سنسور به طور مستقیم به کامیوتر خودرو متصل بوده و  میزان هوای مکش شده را به آن گزارش می‌دهد.

مپ پیکان
مپ پیکان