مغزی سوئیچ پیکان

150,000 تومان

مغزی سوئیچ پیکان، تمام دستگاه‌های الکترونیکی ماشین را تغذیه می‌کند. علاوه بر این، از تخلیه باتری وقتی که خودرو برای مدت طولانی پارک بوده است، جلوگیری می‌کند.

مغزی سوئیچ پیکان
مغزی سوئیچ پیکان