لوله بنزین بزرگ

43,200 تومان

لوله بنزین بزرگ که به آن شیلنگ سوخت نیز می‌گویند، یک شیلنگ کامپوزیتی لاستیکی است.

لوله بنزین بزرگ
لوله بنزین بزرگ