قفل سه تیکه تیبا آرمین تیتان

270,000 تومان

قفل سه تیکه تیبا آرمین تیتان، برای قفل کردن همزمان چند بخش مختلف ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع رانندگانی که می‌خواهند تمام بخش‌های ضروری اتومبیل خود را قفل کنند از این نوع قفل استفاده می‌کنند.

قفل سه تیکه تیبا
قفل سه تیکه تیبا آرمین تیتان