شلگیر جلو چپ تیگو 5 جدید

563,000 تومان

شلگیر جلو چپ تیگو 5 جدید در جاده‌های ناهموار که پر از سنگریزه است و یا روزهای بارانی کاربرد بسیاری دارد.

شلگیر جلو چپ تیگو 5 جدید
شلگیر جلو چپ تیگو 5 جدید