اتصال حصیری دو سر کابل شو (10 عددی)

577,200 تومان

اتصال حصیری دو سر کابل شو (10 عددی)، از جمله تجهیزات مورد نیاز در سیستم‌های الکتریکی است که ابزاری مهم در مدارهای الکتریکی خودرو به شمار می‌رود. چرا که اتصالی که با کمک این قطعه ایجاد می‌شود، در مقایسه با سایر روش‌ها، امنیت بیشتری را برای اتصالات ایجاد می‌کند.

 

اتصال حصیری دو سر کابل شو
اتصال حصیری دو سر کابل شو (10 عددی)