سوئیچ استارت پراید

840,000 تومان

سوئیچ استارت پراید کنار غربیلک فرمان و سمت راست آن قرار دارد. این سوئیچ معمولا دارای ۴ حالت LOCK، ACC،ON وSTART  است.

سوئیچ استارت پراید
سوئیچ استارت پراید