سوکت bsm 206 سبز

125,000 تومان

سوکت پژو 206 bsm  سبز، بخشی از سیستم تقسيم جريان برق خودرو بوده كه از طريق شبكه  VANبا ساير قسمت‌های ماشین در ارتباط است.

سوکت bsm 206 سبز
سوکت bsm 206 سبز