سوکت پمپ بنزین پراید جدید

90,000 تومان

سوکت پمپ بنزین پراید جدید، قطعه‌ای است که درون سیستم سوخت‌رسانی ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوکت پمپ بنزین پراید جدید
سوکت پمپ بنزین پراید جدید