سوکت پدال گاز EF7

44,000 تومان

سوکت پدال گاز سمند EF7، یکی از قطعات مهم در خودرو بوده که عملکرد درست پدال گاز به آن وابسته است.

سوکت پدال گاز EF7
سوکت پدال گاز EF7