سوکت موتور فن یک دور نری پراید

31,200 تومان

سوکت موتور فن تک دور نری پراید وظیفه اتصال سیم‌های فن برای تامین برق مورد نیاز این قطعه را بر عهده دارد.

سوکت موتور فن یک دور نری پراید
سوکت موتور فن یک دور نری پراید