سوکت مهره دنده عقب پراید

55,000 تومان

سوکت مهره دنده عقب پراید قطعه‌ای که مهره دنده عقب یا همان فشنگی دنده عقب را به سیستم الکترونیکی خودرو متصل می‌کند.

سوکت مهره دنده عقب پراید
سوکت مهره دنده عقب پراید