سوکت مقاومت فن پراید

27,000 تومان

سوکت مقاومت فن پراید یکی از تجهیزات سیستم برقی خودرو است. مقاومت فن یا رزیستور نیز یک قطعه الکتریکی بوده که درون خودرو به کار می‌رود.

 

سوکت مقاومت فن پراید
سوکت مقاومت فن پراید