سوکت سیم abs مادگی

21,000 تومان

سوکت سیم ABS مادگی یکی از قطعات ضروری در سیستم ترمز خودرو است. در واقع این قطعه دارای مادگی دو فیش است که به دلیل مواد اولیه به کار برده شده در آن، سال‌ها بدون افت کیفیت کار می‌کند.

سوکت سیم abs مادگی
سوکت سیم abs مادگی