سوکت سوزن بیضی

30,000 تومان

سوکت سوزن انژکتور بیضی یکی از قطعات ضروری در خودرو است. که باعث اتصال سوزن انژکتور به سیستم سوخت‌رسانی خودرو می‌شود.

سوکت سوزن بیضی
سوکت سوزن بیضی