سوکت سه فیش سیم بلند

45,000 تومان

سوکت سه فیش سیم بلند در خودرو استفاده می‌شود و معمولا برای سنسور کیلومتر، دریچه گاز و مقاومت فن کاربرد دارد، البته در سایر بخش‌های ماشین نیز می‌توان از این سوکت استفاده کرد.

سوکت سه فیش سیم بلند
سوکت سه فیش سیم بلند