سوکت سر صاف بنزین

32,000 تومان

این قطعه، درون باک بنزین و در سیستم انتقال سوخت قرار دارد. به بیان ساده‌تر درون باک بنزین ماشین صفحه‌ای وجود دارد که مانند یک پیش فیلتر عمل می‌کند و مانع ورود ذرات درشت به پمپ بنزین می‌شود که سوکت صافی بنزین در این قسمت قرار دارد.

 

سوکت سر صاف بنزین
سوکت سر صاف بنزین