سوکت ریل سوخت نیسان

32,000 تومان

سوکت ریل سوخت نیسان، یکی از قطعات سیستم سوخت‌رسانی خودرو است. ریل سوخت در تعامل با سایر قطعات سوخت‌رسانی به احتراق ماشین کمک کرده و  نقص در آن باعث ریپ زدن و وارد شدن آسیب جدی به موتور خودرو می‌شود.

 

سوکت ریل سوخت نیسان
سوکت ریل سوخت نیسان