سوکت تبدیل دینام پراید مادگی

45,000 تومان

سوکت تبدیل دینام پراید مادگی یکی از قطعات در سیستم برقی خودرو است. در واقع از آنجا که انژکتور قطعه‌ای الکتریکی_مکانیکی بوده و وظیفه پاشش سوخت درون سیلندر ماشین و عمل تزریق سوخت را بر عهده دارد.

سوکت تبدیل دینام پراید مادگی
سوکت تبدیل دینام پراید مادگی