سنسور میل سوپاپ ساژم

400,000 تومان

سنسور میل سوپاپ ساژم، وظیفه کنترل موقعیت میل سوپاپ را بر عهده دارد. سالم بودن این قطعه یدکی درون خودرو از اهمیت بسیاری برخوردار است.

سنسور میل سوپاپ ساژم
سنسور میل سوپاپ ساژم