سنسور دریچه گاز EF7

400,000 تومان

سنسور دریچه گاز EF7 یک قطعه حیاتی بوده که بر میزان سوخت مورد نیاز ماشین نظارت دارد. در واقع به وسیله این قطعه احتراق در ماشین به صورت درست انجام می‌شود.

سنسور دریچه گاز EF7
سنسور دریچه گاز EF7