دینام نیسان

4,500,000 تومان

وظیفه دینام نیسان تامین و تولید برق مورد نیاز اتومبیل است. در واقع می‌توان گفت که اگر در خودرو دینام وجود نداشته باشد، برق باتری ماشین به سرعت خالی می‌شود.

دینام نیسان
دینام نیسان