دینام مدل استام MEGA

4,800,000 تومان

دینام مدل استام MEGA ، یک تولید کننده برق در خودرو بوه که تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی، تامین برق قطعات مورد نیاز در خودرو و شارژ مجدد باتری ماشین را بر عهده دارد. دینام به وسیله تسمه دینام، به موتور و میل متصل شده و با دوران آنها به چرخش درمی‌آید.

دینام مدل استام MEGA
دینام مدل استام MEGA