دنده استارت پیکان جدید (استامی)

220,000 تومان

دنده استارت پیکان جدید (استامی) در قسمت بالایی دستگاه استارت قرار داشته و وظیفه انتقال قدرت از روتور استارت به فلایویل را بر عهده دارد.

دنده استارت پیکان جدید- انژکتور
دنده استارت پیکان جدید (استامی)