دستگاه شیشه بالابر عقب چپ پراید ابری

240,000 تومان

وظیفه دستگاه شیشه بالابر عقب چپ پراید ابری، ایجاد هماهنگی میان موتور بالابر شیشه و سایر اجزای آن است.

دستگاه شیشه بالابر عقب چپ و راست پراید
دستگاه شیشه بالابر عقب چپ پراید ابری