دسته راهنما کامل پراید بدون ایربگ

1,000,000 تومان

دسته راهنما کامل پراید بدون ایربگ معمولا در سمت چپ فرمان قرار دارد. با کمک این دسته می‌توان چراغ‌های راهنمای کناری ماشین را فعال کرد.

دسته راهنما کامل پراید بدون ایربگ
دسته راهنما کامل پراید بدون ایربگ