خار کامپیوتر خودرو

90,000 تومان

خار کامپیوتر خودرو یکی از قطعات ساده و کوچک مورد نیاز در ماشین است. این قطعه با آنکه بسیار ابتدایی بوده اما اهمیت بسیاری دارد.

خار کامپیوتر
خار کامپیوتر خودرو
90,000 تومان انتخاب تنظیمات