سوکت مپ زیمنس

45,000 تومان

سوکت مپ زیمنس وظیفه اتصال سیم‌های سنسور مپ به منظور تامین برق مورد نیاز این قطعه را بر عهده دارد. اجزای اصلی این سوکت شامل موارد زیر است.

سوکت مپ زیمنس
سوکت مپ زیمنس