سوکت تبدیل چراغ پراید 131

50,000 تومان

سوکت تبدیل چراغ پراید 131 یکی از قطعات سیستم روشنایی خودرو است. بد نیست بدانید که سوکت‌های چراغ ماشین در انواع مختلف، کاربردهای گسترده‌ای در سیستم روشنایی خودرو دارند.

سوکت تبدیل چراغ پراید 131
سوکت تبدیل چراغ پراید 131