کلید گرمکن پراید قدیم

125,000 تومان

کلید گرمکن پراید قدیم، از سیستم بخاری خودرو استفاده می‌کند. این قطعه المنتی است که جریان برق در آن برقرار شده و شیشه ماشین را گرم می‌کند.

کلید گرمکن پراید قدیم
کلید گرمکن پراید قدیم