سنسور دور موتور مشکی L90

300,000 تومان

سنسور دور موتور مشکی L90 یا سنسور میل لنگ، در خودروهای انژکتوری  وجود دارد.

سنسور دور موتور مشکی L90
سنسور دور موتور مشکی L90