کوئل L-90

740,000 تومان

وظیفه کوئل L90، تامین برق برای جرقه زدن و احتراق بنزین بوده و جزیی از سیستم برقی اتومبیل ال 90 است.

کوئل L-90
کوئل L-90