جازغالی استارت آهنربایی پراید

280,000 تومان

استارت یک جریان مستقیم با توان بالا است. وظیفه اصلی آن تامین گشتاور مورد نیاز موتور خودرو برای چرخاندن میل لنگ و روشن شدن آن است.

جا زغالی استارت پراید آهن ربایی
جازغالی استارت آهنربایی پراید