سنسور کیلومتر مشکی پژو 405 – پرشیا – سمند

150,000 تومان

سنسور کیلومتر مشکی پژو 405 – پرشیا – سمند قطعه کوچکی در خودرو است که اطلاعات مربوط به سرعت ماشین را جمع‌آوری می‌کند. در واقع تمام داده‌های سیستم‌های الکترونیکی موجود در اتومبیل را این سنسورها جمع‌آوری می‌کنند. سنسورهای کیلومتر شامل دو نوع سنسورهای سرعت انتقال و سنسورهای سرعت  ABSمی‌شود.

سنسور کیلومتر پژو 405 - پرشیا - سمند
سنسور کیلومتر مشکی پژو 405 – پرشیا – سمند