سوزن انژکتور پژو 206 – پیکان

480,000 تومان

سوزن انژکتور پژو 206 – پیکان دستگاه مکانیکی کنترل شده الکترونیکی است که وظیفه تزریق و یا پاشش سوخت به داخل موتور برای تهیه مخلوط صحیح هوا و سوخت را بر عهده دارد.

سوزن انژکتور 206 - پیکان
سوزن انژکتور پژو 206 – پیکان