گیربکس استارت پیکان

500,000 تومان

وظیفه‌ کنترل و تنظیم گشتاور تولیدی توسط موتور و انتقال آن به چرخ‌ها بر عهده گیربکس استارت پیکان است. درواقع گیربکس که به آن جعبه دنده نیز می‌گویند باعث می‌شود راننده بتواند خودرو را در سرعت‌های مختلف و در شرایط متفاوت کنترل کند.

گیربکس استارت پیکان
گیربکس استارت پیکان