کیت (لوازم) دسته راهنما سمند (10 عددی)

75,000 تومان

یکی از قطعات مهم در خودروی سمند، کیت (لوازم) دسته راهنما سمند (10 عددی) است که کاربرد بسیاری دارد. احتمالا به همین دلیل است که عملکرد دسته راهنما باعث می‌شود بسیاری از رانندگان تازه کار دچار سردرگمی شوند.

لوازم(کیت) دسته راهنما سمند (10 عددی)
کیت (لوازم) دسته راهنما سمند (10 عددی)