کوئل روآ و پراید زیمنس

1,000,000 تومان

کوئل روآ و پراید زیمنس، یک ترانسفورماتور افزآینده‌ است كه دو سیم‌پیچ اولیه و ثانویه دارد.

کوئل روآ
کوئل روآ و پراید زیمنس