کلید فلاشر پیکان

130,000 تومان

کلید فلاشر پیکان، یکی از اجزای سیستم روشنایی ماشین است. این قطعه باعث روشن و خاموش شدن چراغ‌ فلاشر که به آن چراغ چشمک‌زن یا نیز می‌گویند، می‌شود.

کلید فلاشر پیکان
کلید فلاشر پیکان