پمپ شیشه شور L90

160,000 تومان

پمپ شیشه شور L90 یکی از بخش‌های مهم در سیستم برف پاک کن خودرو است. این پمپ یک قطعه کوچک بوده که با روشن شدن آن، آب از طریق نازل‌های شیشه شور اسپری می‌شود.

پمپ شیشه شور L90
پمپ شیشه شور L90